Limfa i problemi sa limfom - Delko d.o.o
Menu
Limfa i problemi sa limfom

Limfa i problemi sa limfom

08/12/2016 Savjetovanje

Limfni sustav izuzetno je važan za zdravlje našeg organizma. Čine ga limfne žile, limfni čvorovi, limfociti, i organi koji su građeni od limfnog tkiva. Funkcija limfnog sustava je prijenos elektrolita, proteina, štetnih tvari poput bakterija i virusa, viška tekućine pa čak i stanica tumora. Za njihovo izbacivanje iz organizma zaslužni su limfociti, odnosno bijele krvne stanice koje su pohranjene u limfnom čvoru. Njihova funkcija je filtriranje a nakon toga i odbacivanje tih tvari iz samog organizma.

Pojava limfedema, odnosno oteklina, najčešće se događa na udovima, i znak je da limfni sustav iz nekog razloga ne obavlja svoju funkciju. Ako dođe do poremećaja u radu limfnog sustava, na zahvaćenom dijelu dolazi do otekline, koja uzrokuje upale i promjene tkiva. Najčešće dolazi do oticanja ruku i nogu, no moguća je i pojava limfedema na intimnim dijelovima, ispod pazuha, pa čak i na glavi i na dijelovima abdomena. Pojava limfedema smatra se teškim i kroničnim oboljenjem i ona značajno narušava kvalitetu života oboljele osobe. Prema nastanku, limfedeme dijelimo na primarne i sekundarne. Primarni limfedem nastaje kao posljedica problema sa razvojem limfnih žila u tijelu, rijetko se javlja i nasljedan je. Najčešće se problem uočava na nogama, i češći je u žena nego u muškaraca. Sekundarni limfedem se javlja kao simptom ili posljedica nekog drugog stanja ili bolesti. Jedan od najčeščih uzroka sekundarnog limfedema su postoperativna stanja, najčešće nakon operacija karcinoma gdje dolazi do vađenja određenog broja limfnih čvorova kako bi se utvrdila proširenost karcinoma, ili nakon operacija gdje je iz nekog razloga došlo do presijecanja limfnih puteva. Jednako tako, na pojavu limfedema utječe i radioterapija, infekcija, i u rijetkim slučajevima trauma.

Znakovi koji mogu upozoravati na pojavu limfedema su promijenjen osjećaj zahvaćenog dijela, osjećaj zatezanja, trnci, smanjen opseg pokreta, dok se u kasnijim fazama primjećuje i oteklina, koja može biti u većoj ili u manjoj mjeri. Ukoliko osoba ne prepozna na vrijeme znakove, može doći do infekcije koja je popraćena povišenom temperaturom, oteklinom, crvenilom, bolnosti i toplinom zahvaćenog dijela.

Limfedem je stanje koje je nemoguće u potpunosti izliječiti. Bitna je uska suradnja između članova rehabilitacijskog tima, kako bi liječenje bilo što lakše i bezbolnije za samog pacijenta. U liječenju je neophodna ručna limfna drenaža kojom će se sav višak tekućine u tijelu odstraniti putem zdravih i funkcionalnih limfnih čvorova. Kao dodatak terapiji najčešće se koristi i aparativna limfna drenaža, koja je odličan uvod u ručnu limfnu drenažu, iz razloga što omekšava zahvaćeno tkivo. U terapiji je neophodno i kompresivno bandažiranje, ali i nošenje kompresivnog rukava/nogavice. Preporuča se vježbanje uz nošenje kompresivnog rukava/nogavice ili bandaže kako bi se još bolje omekšao limfedem i ubrzalo odstranjivanje viška tekućine.

Aparativna limfna drenaža radi na principu isprekidane pneumatske kompresije, koju nazivamo i presoterapija. Komprimirani zrak se upuhuje iz kompresora kroz sustav cjevčica, u rukav ili u nogavicu i na taj način se vrši drenaža ekstremiteta.Trenutno u Delko medi pharm u ponudi možete naći kućni aparat za limfnu drenažu koji se sastoji od sekvencijskog terapijskog kompresora te rukavice ili nogavice. Dijelovi rukavice/nogavice se djelomično preklapaju kako bi uklonili rupe između tretiranih područja i smanjili mogućnost zadržavanja tekućine u udovima. Dijelovi rukavice/nogavice se napuhavaju jedan za drugim (sekvencijski). Kompresija počinje u distalnom dijelu te se kreće prema proksimalno kako bi pospješila drenažu limfe. Pritisak se može prilagoditi prema potrebama korisnika. Minimalni pritisak koji se može postići pumpom je 30 mmHg, dok je najveći pritisak 80 mmHg.